Doel Van De Portefeuille

Het rendement over de afgelopen 2,6 jaar bedroeg 370%. Wij streven naar een rendement van 50% per jaar. Dat betekent € 5.000 per jaar oftewel € 416 per maand bij een inleg van € 10.000