Een Uitstekend Resultaat

Het startkapitaal (juni 2015) bedroeg € 7.000. Op 27 maart 2020 was dit aangegroeid tot € 44.380. Dat is een rendement van 534 %.

Het uitgangspunt is dat 1 DAX-punt € 5 waard is.

Hieronder het resultaat per 1 januari 2020 (in kwartalen):

Periode W/V resultaat in punten Geldbedrag transactie
2015
Kwrt2 474 € 2.370
Kwrt3 1.513 € 7.565
Kwrt4 38 € 189
2016
Kwrt1 -545 € -2.725
Kwrt2 -116 € -578
Kwrt3 1.056  € 5.278
Kwrt4 71 € 355
2017
Kwrt1 96 € 478
Kwrt2 285 € 1.424
Kwrt3 -554 € -2.771
Kwrt4 516 € 2.580
2018
Kwrt1 2.234 € 11.169
Kwrt2 651 € 3.257
Kwrt3 -440 € -2.199
Kwrt4 -765 € -3.823
2019
Kwrt1 -561 € -2.805
Kwrt2 -642 € -3.210
Kwrt3 216 € 1.081
Kwrt4 284 € 1.421
2020
Kwrt1 3.665 € 18.326
Eindtotaal 7.476 € 37.380

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

U ziet in de onderstaande grafiek dat het startkapitaal is aangegroeid van € 7.000 naar € 44.380.

Kapitaalontwikkeling sinds juni 2015 (in kwartalen)
Kapitaalontwikkeling Daxtrader SMS per 27 maart 2020
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 Jaren
Jaar Som van W/V resultaat Som van Geldbedrag trade
2015 2.025 € 10.123
2016 466 €  2.331
2017 342 €  1.709
2018 1.680 € 8.400
2019 -703 -€ 3.513
2020 3.665 €18.326
Eindtotaal 7.476   € 37.380

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld rendement per jaar: 75% op basis van € 10.000 startkapitaal

Gemiddeld rendement per maand: 6,5% (€ 655) oftewel 131 punten per maand.

Bij dit product wordt er geen dividend uitgekeerd. Kosten doorrollen bestaan niet, het zijn geen futures. Bij de resultaten hebben wij geen rekening gehouden met de rente. U moet rente betalen als u een positie inneemt Aan de andere kant hebben wij de rente-ontvangsten niet meegenomen.