Een Uitstekend Resultaat

 

Een kort overzicht van de resultaten van DaxTrader automatisch beleggen.

De resultaten kunt u live volgen via myfxbook.com.

Het startkapitaal (juni 2015) bedroeg € 7.000. Op 27 maart 2020 was dit aangegroeid tot € 35.705. Dat is een rendement van 410 %.

Per 1 juli 2016 bedroeg het startkapitaal € 10.000. Het uitgangspunt is dat 1 DAX-punt € 5 waard is.

We zijn in oktober 2017 gestart met “automatisch beleggen”. Hieronder het overzicht voor automatisch beleggen per 27 maart 2020 .

Hieronder het resultaat per 13 maart 2020 (in kwartalen):

Periode W/V resultaat in punten Geldbedrag transactie
2015
Kwrt2 474 € 2.370
Kwrt3 1.513 € 7.565
Kwrt4 38 € 189
2016
Kwrt1 -545 € -2.725
Kwrt2 -116 € -578
Kwrt3 1.056  € 5.278
Kwrt4 71 € 355
2017
Kwrt1 96 € 478
Kwrt2 285 € 1.424
Kwrt3 -554 € -2.771
Kwrt4 577 € 2.886
2018
Kwrt1 2.222 € 11.109
Kwrt2 760 € 3.799
Kwrt3 -385 € -1.924
Kwrt4 -323 € -1.615
2019
Kwrt1 -580 € -2.902
Kwrt2 -1.218 € -6.090
Kwrt3 -182 € -909
Kwrt4 647 € 3.233
2020
Kwrt1 1.907 € 9.533
Eindtotaal 5.741 € 28.705

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

U ziet in de onderstaande grafiek dat het startkapitaal is aangegroeid van € 7.000 naar € 35.705.

Kapitaalontwikkeling sinds juni 2015 (in kwartalen)
Kapitaalontwikkeling Daxtrader per 27 maart 2020
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 Jaren
Jaar Som van W/V resultaat Som van Geldbedrag trade
2015 2.025 € 10.123
2016 466 €  2.331
2017 404 €  2.020
2018 2.274 € 11.370
2019 -1.333 € -6.665
2020 1.907 € 9.533
Eindtotaal 5.741   € 28.705

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld rendement per jaar: 57% op basis van € 10.000 startkapitaal

Gemiddeld rendement per maand: € 503 oftewel 101 punten per maand.

Bij dit product wordt er geen dividend uitgekeerd. Kosten doorrollen bestaan niet, het zijn geen futures. Bij de resultaten hebben wij geen rekening gehouden met de rente. U moet rente betalen als u een positie inneemt Aan de andere kant hebben wij de rente-ontvangsten niet meegenomen.