Een Uitstekend Resultaat

Wij zijn met dit systeem gestart met een startkapitaal van € 7.000 in juni 2015. Het kapitaal is per 27 juni 2018 aangegroeid van € 7.000 naar € 35.589. Dat is een rendement van 408%.

Het uitgangspunt is dat 1 DAX-punt € 5 waard is.

Hieronder het resultaat per 30 juni 2018 (in kwartalen):

Periode W/V resultaat in punten Geldbedrag transactie
2015
Kwrt2 474 € 2.370
Kwrt3 1.513 € 7.565
Kwrt4 38 € 189
2016
Kwrt1 -545 € -2.725
Kwrt2 -116 € -578
Kwrt3 1.056  € 5.278
Kwrt4 71 € 355
2017
Kwrt1 96 € 478
Kwrt2 285 € 1.424
Kwrt3 -554 € -2.771
Kwrt4 516 € 2.578
2018
Kwrt1 2.136 € 10.681
Kwrt2 622 € 3.257
Kwrt2 -440 € -2.199
Kwrt4 76 € 379
Eindtotaal 5.354 € 26.769

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

U ziet in de onderstaande grafiek dat het startkapitaal is aangegroeid van € 7.000 naar € 33.769.

Kapitaalontwikkeling sinds juni 2015 (in kwartalen)
DaxTrader Korte Termijn 1 oktober 2018 grafiek

DaxTrader Korte Termijn 1 oktober 2018 grafiek

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 Jaren
Jaar Som van W/V resultaat Som van Geldbedrag trade
2015 2.025 € 10.123
2016 466 €  2.331
2017 342 €  1.709
2018 2.521 € 12.606
Eindtotaal 5.354   € 26.769

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Jaarrendement

juni 2015-juni 2016: € 6.891 (98% op basis van € 7.000 startkapitaal)

juni 2016-juni 2017: € 5.324 (76% op basis van € 7.000 startkapitaal)

juni 2017-juni 2018: € 14.233 (67% op basis van € 7.000 startkapitaal)

Gemiddeld rendement per jaar: 95% op basis van € 10.000 startkapitaal

Gemiddeld rendement per maand: € 653 oftewel 131 punten per maand.

Bij dit product wordt er geen dividend uitgekeerd. Kosten doorrollen bestaan niet, het zijn geen futures. Bij de resultaten hebben wij geen rekening gehouden met de rente. U moet rente betalen als u een positie inneemt Aan de andere kant hebben wij de rente-ontvangsten niet meegenomen.