Overzicht

Werking systeem

Wij werken met een ingebouwde stoploss die ons beschermt voor grote verliezen. Deze heeft zijn nut bewezen want u ziet in de bovenstaande tabel dat de verliezen beperkt zijn gebleven. We spelen in op zowel stijgende- als dalende koersen. Bij het innemen van een positie wordt gelijk een stoploss order gegeven zodat verliezen beperkt kunnen worden. Daarnaast beschikt het systeem over een dynamische stoploss om zo lang mogelijk te profiteren van de trend. Het systeem is uniek en niet op internet te verkrijgen.

De hitratio, het aantal winsttransacties ten opzichte van verlies trades is 35%. Dat betekent dat het merendeel van de posities met verlies gesloten worden. Veel belangrijker is de winst/verlies ratio van 1,29. Tegenover elk euro verlies staat een winst van € 1,29.

Benodigd kapitaal

Het maximale verlies trad op gedurende de periode augustus 2018 en augustus 2019 en bedroeg 3.419 punten. Wij gaan uit van een standaardkapitaal van slechts € 10.000. Om het maximale verlies op te vangen kan gekozen worden voor een hefboom waarbij elke DAX-punt 2,5 euro waard is. Daarmee kan het maximale historische verlies van 3.419 punten opgevangen worden. Een lage hefboom betekent dat de verliezen niet zo snel oplopen maar ook het resultaat stijgt langzamer.

Beleggen Met CFD’s

Wij gaan beleggen met CFD’s van ATC Brokers. Bij deze broker heeft u de keuze uit de DAX CFD waarvan 1 punt 10 euro waard is.

Een CFD (Contract for Difference) is feitelijk een contract tussen de belegger en de CFD broker. Dit contract heeft betrekking op een financieel instrument (of de onderliggende waarde). De onderliggende waarde kan bijvoorbeeld een aandeel, een index, valuta of grondstoffen zijn.

Een CFD (Contract for Difference) is een simpele en efficiënte manier om versneld, dus met een hefboom, in te spelen op koersstijgingen of -dalingen. Het grootste nadeel van bijvoorbeeld Speeders is de beperkte handelstijden. Daardoor loopt u het risico dat u de volgende dag met een flink koersverlies geconfronteerd wordt. CFD’s hebben dat probleem niet, omdat de handelsuren van veel producten langer zijn.

Wie een CFD positie inneemt, opent dus een contract met de CFD broker. Door middel van een CFD kan de belegger handelen op de aandelen, indexen, grondstoffen of valuta zonder ze effectief te bezitten.

Door een CFD positie te openen koopt de belegger deze positie dus virtueel. Voordeel is dat hij de de totale som niet dient te te betalen.

De belegger dient wel altijd een minimale dekking op rekening aan te houden. Dit noemt men de “margin” of de borg.  Bij een CFD is deze margin lager dan bij een future.

Voorbeeld: een belegger wil profiteren van de stijging van de DAX en gaat een contract aan met de CFD met grootte 0,1. Dat betekent in het geval van ATC Brokers dat elke punt, 1 euro waard is. Als de stand van de DAX van 10 is en het stijgt naar 20, dan krijgt de belegger het verschil van 10 (20-10) op zijn rekening gestort als hij de positie sluit.

Daalt de DAX van 10 naar 5, dan is er dus een verlies van 5 euro.

Doel Van De Portefeuille

Het rendement over de afgelopen 4,5 jaar bedroeg 270% ( circa 60% per jaar per 1 januari 2020). Wij streven naar een rendement van 25% per jaar. Dat betekent € 2.500 per jaar oftewel € 208 per maand bij een inleg van € 10.000. In de praktijk is veel meer rendement gemaakt dan deze prognose.

Beleggingshorizon

Wij hebben de posities minimaal een uur of enkele dagen in portefeuille. De beleggingshorizon is daardoor als kort te beschouwen. De gemiddelde duur van een openstaande positie is 1,5 dagen. Het gaat om gemiddeld 18 transacties per maand.

Voor Wie Is Het Geschikt?

Dit systeem is geschikt voor handelaren die kort op de bal willen spelen. CFD zijn speculatieve producten dus het risico is relatief hoog. U dient zich bewust zijn van de risico’s hiervan.